Integracja z SAP Business One

Integracja z systemem SAP Business One

TiresCMS integracja z ERP SAP Bussines One
TiresCMS integracja z ERP SAP Business One
  • produkty (wybrane kategorie, wszystkie dostępne kategorie)
  • aktualne stany magazynowe
  • ceny, narzuty i marże przydzielone klientowi
  • kartoteki kontrahentów i towarów
  • udzielone kredyty kupieckie
  • inne specyficzne dane

Chcę zintegrować oprogramowanie SAP Business One, a także przekazywać i pobierać dane o zamówieniach, produktach i swoich kontrahentach